màu sắc

MÀU TRẮNG

MÀU ĐEN

XANH LIME

MÀU ĐỎ

MÀU HỒNG

MÀU CAM

MÀU VÀNG

XANH NGỌC

NHŨ BẠC

NHŨ VÀNG

DÁT BẠC

DÁT VÀNG